Sie sind hier::

  ab 01.04.ab 15.04.ab 27.05.ab 24.06.ab 19.08.ab 14.10.ab 28.10.

1-Raum-Appartement B1

Endreinigung€ 35,00
2 Pers./Tagab 01.04.€ 116,00
ab 15.04.€ 116,00
ab 27.05.€ 121,00
ab 24.06.€ 126,00
ab 19.08.€ 132,00
ab 14.10.€ 108,00
ab 28.10.€ 108,00

1-Raum-Appartement B2

Endreinigung€ 25,00
2 Pers./Tagab 01.04.€ 103,00
ab 15.04.€ 103,00
ab 27.05.€ 109,00
ab 24.06.€ 113,00
ab 19.08.€ 119,00
ab 14.10.€ 100,00
ab 28.10.€ 100,00

2-Raum-Appartement A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Endreinigung€ 45,00
2 Pers./Tagab 01.04.€ 133,00
ab 15.04.€ 128,00
ab 27.05.€ 136,00
ab 24.06.€ 150,00
ab 19.08.€ 154,00
ab 14.10.€ 123,00
ab 28.10.€ 123,00

2½-Raum-Appartement C2

Endreinigung€ 55,00
ab 01.04.€ 192,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 15.04.€ 133,00
2 Pers./Tag
ab 27.05.€ 195,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 24.06.€ 210,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 09.09.€ 155,00
2 Pers./Tag
ab 14.10.€ 123,00
2 Pers./Tag
ab 28.10.€ 195,00
bis zu 4 Pers./Tag

2½-Raum-Appartement C1

Endreinigung€ 55,00
ab 01.04.€ 165,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 15.04.€ 143,00
2 Pers./Tag
ab 27.05.€ 178,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 24.06.€ 189,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 09.09.€ 166,00
2 Pers./Tag
ab 14.10.€ 135,00
2 Pers./Tag
ab 28.10.€ 178,00
bis zu 3 Pers./Tag

2½-Raum-Appartement D1

Endreinigung€ 60,00
ab 01.04.€ 178,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 15.04.€ 155,00
2 Pers./Tag
ab 27.05.€ 186,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 24.06.€ 201,00
bis zu 3 Pers./Tag
ab 09.09.€ 172,00
2 Pers./Tag
ab 14.10.€ 146,00
2 Pers./Tag
ab 28.10.€ 186,00
bis zu 3 Pers./Tag

3-Raum-Appartement D2

Endreinigung€ 60,00
ab 01.04.€ 212,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 15.04.€ 156,00
2 Pers./Tag
ab 27.05.€ 215,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 24.06.€ 235,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 09.09.€ 178,00
2 Pers./Tag
ab 14.10.€ 149,00
2 Pers./Tag
ab 28.10.€ 215,00
bis zu 4 Pers./Tag

3-Raum-Appartement D3

Endreinigung€ 60,00
ab 01.04.€ 212,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 15.04.€ 156,00
2 Pers./Tag
ab 27.05.€ 215,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 24.06.€ 235,00
bis zu 4 Pers./Tag
ab 09.09.€ 178,00
2 Pers./Tag
ab 14.10.€ 149,00
2 Pers./Tag
ab 28.10.€ 215,00
bis zu 4 Pers./Tag
weiterer Gast/Tag€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00
Kind < 6/Tag€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Menu